Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no

RAPPORT ANG PILOTPROSJEKT, MIKROBØLGETEKNIKK FOR BEKJEMPELSE AV PATOGENE BAKTERIER I KJØTT OG FISKEINDUSTRIEN - SEPTEMBER 2018

 

Skrevet av: Arne Andersen, Nordlaks Produkter AS og Dann – Roger Osen, Plastservice AS (oppdatert 25. januar 2019)

 

Et samarbeidsprosjekt mellom selskapene Nordlaks Produkter AS Stokmarknes, Br. Sperre AS Ålesund, Vötsch Industritechnik GmbH Frankfurt, SINTEF Ocean AS Tronheim og Plastservice AS Myre.

 

Prosjektets formål er bekjempelse av patogene bakterier i løftebærere, plastcontainere, platbånd, plastbakker, plastpaller, maskindeler i plast og øvrige artikler i plast som benyttes i næringsmiddelindustrien.

Rapport, Nofima 2011, ”Utfordringer med skadede plastcontainere i fiskeindustrien”

 

Samarbeidet kom i gang i forbindelse med Plastservice AS sitt arbeid gjennom flere år, med en form for desinfisering og sveising av punkterte plastcontainere i næringsmiddelindustrien. Prosjektet startet høsten 2014.

 

Når plastcontainere blir punktert kan disse utgjøre en vesentlig smittekilde av mikroorganismer. Industrien har i dag ikke verktøy som kan sikre bekjempelse av mikroorganismer gjennom kvalitet og målbare systemer. Det er dette som er bakgrunnen for Plastservice AS sitt arbeid som senere ble til et forskningsprosjekt der SINTEF Ocean ble engasjert.

 

Det tyske selskapet Vötsch GmbH ble engasjert og en fullskala test ble gjennomført ved Karlsruhe Institute of Technology – KIT. Etter storskalaforsøkene som var vellykket ble Vötsch Industritechnik engasjert for å designe og produsere en industriell mikrobølgemaskin med tilhørende teknologi.

 

Med dette som bakteppe påtok Nordlaks Produkter AS seg kostnadsfritt engasjementet som pilotbedrift for prototypen og stilte fabrikk og medarbeidere til disposisjon. Pilotprosjektet har vært vellykket og vi har fått gjort nødvendige tester og justeringer og kommet frem til et testresultat.

 

Vötsch Industritechnik har hele veien bidratt med justeringer og har avklart hvilke områder neste generasjon mikrobølgemaskin må ha av endringer. Som nevnt over ble pilotmaskinen installert hos Nordlaks Produkter AS i mars 2018. Vötsch Industritechnik GmbH foresto installering og igangkjøring av maskinen. Testresultatene viser dreping av mikroorganismer på over 99,9 %.

                  

Utfordringer i testperioden har vært vannvolum i plastcontainerne og behandlingstid for plastcontainere og transportbånd. Neste generasjon mikrobølgemaskin vil håndtere disse utfordringerne.

 

Alle bakteriologiske prøver er gjennomført av kvalifisert personell hos Nordlaks Produkter AS. Prosjektet er avsluttet og testingen har bekreftet rapport av 18.05.16, fra SINTEF Ocean AS.

 

Mikrobølgeteknologi er en "grønn" og kostnadseffektiv teknologi, og kan brukes som et kontrollert og målbart desinfiseringsverktøy for å redusere mikroorganismene vesentlig i næringsmiddelproduksjon.

 


Hvordan få tak i oss:E-post: dro@plaser.no


Tlf: 76 13 44 20 / 900 48 181


Postadresse:

Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen

Postboks 103, 8439 Myre


Besøksadresse:

Storgata 50, 8430 Myre


Faks: 76134421


Org. nr: 943 938 644


Copyright © All Rights Reserved