Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no


Levetiden på et plastkar under normal bruk er 5-7 år.

Ved behandling eller oppfølging av plastkarene etter hver sesong, forlenges levetiden til minst det tredoble.


Plastkaret med den minste skaden kan ha den største listeria- eller salmonellastammen på produksjonsbedriften. Karet kan med det være den største smittekilden ikke bare for bedriften, men også for omkringliggende bedrifter og transportører.


For å redusere smitterisikoen for lokale stammer av for eksempel listeria og e-collie vil jevnlig behandling være nødvendig. Behandlingen vil redusere, og i beste fall utrydde uønskede stammer.


Desinfisering og reparasjon av løftebærere lønner seg med det på to fronter:

- Reduserer smitterisikoen for bakterier; spesielt patogene bakterier.

- Koster en tredjedel av hva en ny løftebærer koster.
Hvordan få tak i oss:E-post: dro@plaser.no


Tlf: 76 13 44 20 / 900 48 181


Postadresse:

Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen

Postboks 103, 8439 Myre


Besøksadresse:

Storgata 50, 8430 Myre


Faks: 76134421


Org. nr: 943 938 644


Copyright © All Rights Reserved