Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no


Løftebærere som er skadet kan være en stor smittebærer, ikke bare i egen bedrift, men mellom flere bedrifter.

Defekte løftebærerne utveksles veldig ofte mellom næringsmiddelbedrifter, en eller flere ganger gjennom året.

 

Skadede løftebærere kan representere en stor smitterisiko og en stor fare for mattryggheten.

Løftebærere kan være en risikofaktor og et produksjonshjelpemiddel som trenger særskilt oppmerksomhet og fokus i forhold til desinfisering, eller sterilisering, når skaden først har oppstått.

 

De fleste næringsmiddelbedriftene kjemper en daglig kamp mot bla patogene bakterier. Defekte løftebærere kan være  arnestedet for patogene bakterier som sirkulerer innad i næringsmiddelindustrien.

 

Plast-Service AS har over lang tid jobbet med desinfisering og sveising av løftebærere som er skadet.

Plast-Service AS jobber ufortrødent videre med utviklet metode for denne bekjempelsen av uønskede bakterier.Hvordan få tak i oss:E-post: dro@plaser.no


Tlf: 76 13 44 20 / 900 48 181


Postadresse:

Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen

Postboks 103, 8439 Myre


Besøksadresse:

Storgata 50, 8430 Myre


Faks: 76134421


Org. nr: 943 938 644


Copyright © All Rights Reserved