Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no

Copyright © All Rights Reserved

Besøksadresse: Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen Storgata 50 8430 Myre

Postadresse: Postboks 103 8439 Myre

E-post: dro@plaser.no

Tlf: 76134420 / 90048181

Faks: 76134421

Org. nr: 943 938 644

AdministratorPlast–Service AS har gjennom året revisjon på produksjonshjelpemidler i plast på næringsmiddelbedrifter fra nord, sør, øst og vest.


Det vi bruker mest tid på er plastcontainere; plastcontainere finnes jo nesten hos hvilken som helst næringsmiddelprodusent.Ved besøk på en næringsmiddelbedrift blir det gjennomført en total gjennomgang av f.eks alle plastkarene.


De enhetene som trenger desinfisering og reparasjon blir behandlet.Etter utført arbeid mottar næringsmiddelbedriften en tilstandsrapport som skal brukes i den interne egenkontrollen. Tilstandsrapporten bekrefter videre at bedriften har et system hvor plastkarene har et spesielt oppsyn i forhold til uønskede bakterier, virus m.m.Tilstandsrapporten sammen med labell (merking av hver enkelt enhet), bekrefter at bedriften har særlig fokus på smittefaren og trygg mathygiene.