Besøksadresse:

Storgt. 50

8430 Myre


Postadresse:

Boks 103

8439 Myre


76 13 44 20

dro@plaser.no

Våre ytelser


- Revisjon av løftebærere


- Tilstandsrapporter og FOU


- Rådgivning og hygienekontroll


- Veiledning og opplæring av truckførere

Våre målsetninger


- Bidra til mattrygghet gjennom kvalitetskontroller


- Gi våre oppdragsgivere best mulig service og oppfølging


- Høy kvalitet på kundeveiledning og tilbakemeldingerLøftebærere:


reperasjoner, desinfisiering , sveising og tilstandsrapporter.


Plast-Service AS er idag eneste godkjente bedrift i Norge som jobber med desinfisering og sveising av løftebærere i næringsmiddelindusrien.


Siden oppstarten i 1988 har vi opparbeidet oss stor kunnskap innen reperasjoner, desinfisering og sveising av løftebærere.

Arbeidet utføres på næringsmiddelbedriften av erfarne fagfolk innen plastreperasjon. Tilstandrapport utstedes etter utført arbeid.


Punkterte løftebærere kan være et stort problem i næringsmiddelindustrien, og vedlikehold er nødvendig for å ivarte god hygiene og matsikkerhetHvordan få tak i oss:E-post: dro@plaser.no


Tlf: 76 13 44 20 / 900 48 181


Postadresse:

Plast-Service AS ved Dann Roger Olsen

Postboks 103, 8439 Myre


Besøksadresse:

Storgata 50, 8430 Myre


Faks: 76134421


Org. nr: 943 938 644


Copyright © All Rights Reserved